Dağıstan Devlet Üniversitesi

Dağıstan Devlet Üniversitesi Pedagoji Enstitü olarak 1931 yılın ekim ayında kurulmuştur.1957 yılında Dağıstan devlet Üneversite olarak faaliyete başlamıştır. Dağıstan Devlet Üniversitesinin Dağıstan halklarının sosyal-ekonomi ve kültür gelişiminde, ilmi-teknik, pedagoji, sanatçı aydınların oluşumunda seçkın bir rolü vardır. Böylece, tarihini ve misyonunu Dağıstan ve Rusya milletleriyle  özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir.
Bugün Dağıstan Devlet Üniversitesi öğretim, bilimsel, kültür merkezidir. 59 uzmanlık ve humaniter, doğabilim, ekonomi, fen yönlerinde, hazırlık, yüksek öğretim, öğretimsonrası ve ek (tamamlayıcı) eğitim almasında bütün seviyelerinde yetiştirilmektedir.

Dağıstan Devlet Üniversitesi 17 fakülte, 7 sübe, 103 kürsü, 2 tarihi ve biyoloji müze, 2.5 milyondan fazla ciltten oluşan temel bilimler kütüphanesi,  biyoloji merkezi, planetaryumdan oluşan modernleştirilmiş  öğretim , eğitim ve örgütsel yapıdır.Üniversite, Hazar denizin kıyısında dinlenme merkezi, spor merkezi, poliklinik, profilaktoryuma sahip olmaktadır.

Üniversitenin bilim ve enovasyon kompleksi çok kollu örgütsel yapısı vardır.
Bu yapı,  aşagıda belirtilmiş olan merkezleri birleştirmektedir:
4 Bilim Araştırma Enstitüsü (Biyoloji Bilim Araştırma Enstitüsü , sosyal-ekonomi ve Dağıstan halkların milli-kültür problemleri Bilim Araştırma Enstitüsü, pratik ekoloji Bilim Araştırma Enstitüsü, Hukuk Bilim Araştırma Enstitüsü)
9 Bilimsel-Öğretim merkezi (bunlardan üçü – nanoteknoloji Bilim –Öğretim merkezi, plazma fiziği Bilim –Öğretim merkezi, kimya ve kimya teknoloji Bilim –Öğretim merkezi) müsabaka şartlarını aşarak federal bilimsel-eğitim merkezi statüsünü kazanmıştır;
14 Bilimsel ve İnovasyon merkezine dahil olan ‘Analitik spektoskopya’ ortak kullanma federal merkezi, İnovasyon – Teknoji merkezi, Enternet merkezi;
14 ihtisas Bilim Araştırma Laboratuvarı.

Üniversitede ilmi camiasının ileri sürdüğü yüksek taleplere uygun olan  bir takım bilim okul oluşturulmaktadır.
Bilim okulları üniversite uzmanlarını çeşitli seviyelerde (ihtisas, doktora öğrenimi) hazırlama amacını gütmektedir.
Dağıstan Devlet Üniversitesi 70 mastera öğrenimi,18 doktora öğrenimi uzmanlık hazırlamasını yapmaktadır. Bahis konusu olan yönlerde üniversitede 7 tez müdafaa kurulu işlemektedir.

Üniversite topluluğunda 3000 öğretmen ve görevli dahil olmak üzere 1 Rusya Eğitim Akademisi üyesi, 4 muhabir üyesi, 11 aynı iş koluna dahil üye, 216 profesör - doktor, 618 doçent, 100 den fazla Rusya Federasyonu ve Dağıstan Cumhuriyeti  kıymetli ilimler adamları, Rusya Federasyonu ve Dağıstan Cumhuriyeti  kıymetli işçisi çalışmakta, 20.000 den fazla öğrenci okumakta, 600 den fazla insan mastera ve doktora üzerinde çalışmaktadır.
Üniversite, öğretim sürecinde uygulanan modern teknoloji ve gelişme seviyesine, bilimsel ve yönetim faaliyetlerine göre Kuzey-Kafkasya Federal Bölgesinin yüksek okullarının başındadır. İlk kez olarak Dağıstan Cumhuriyetinde Dağıstan Devlet Üniversitesi temeli üzerinde Enternet merkezi açılarak uzaktan idare öğretim çeşitleri uygulanmıştır.

Şu sırada yüksek okullarda inovasyon faaliyetlere büyük ilgi gösterilmekle beraber küçük üretimlerin kurulmasına da büyük ilgi gösterilmektedir. Bilim kapsamlı üretim kurulması ve gerçekleştirilmesi amacıyla okul bilgililerin yeni incelemeleri uygulanmaktadır.
219 № lu 9 nisan 2010 tarihli RF Hükümeti kararnamesi çerçevesinde düzenlenmiş olan yarışmayı kazanarak, Dağıstan Devlet Üniversitesi 2010 yılında  inovasyon altyapı gelişme programını gerçekleştirmeye başlamıştır.

İnovasyon altyapının amacı: Rusya Federasyonunun uzun süreli sosyal ve ekonomik gelişiminin esas yönlerini ve perspektiflerini göz öne alarak modernleştirme ve geliştirmeyi sağlamak; eğitim alanında Rusya Federasyonu’nun hükümet politikasının priorite yönlerinin gerçekleştirmek; Rusya Federasyonu’nun eğitim sistemini uluslararası eğitim mekanına entegrasyonu; sivillerin eğitim gereksinimlerin kapsamlı karşılamaktır.
İnovasyon altyapı gelişimi programını gerçekleştirmesinde aslında üniversitenin yeni inovasyon altyapı modeli  oluşmaktadır – kürsü ve fakültelerden oluşan  klasik bünyenin çerçevesinde bilim ve  eğitim kuruluşlarından, inovasyon kuşaklarından, inovasyon–teknoloji merkezlerinden, küçük inovasyon işyerlerinden oluşan inovasyon kuşak meydana gelmektedir.

Bir de, Dağıstan Devlet Üniversitesi üç mesele cözmektedir. İnovasyon altyapı  oluşturma, inovasyon yetkilerinin hazırlanma ve inovasyon ürününe yönelmiş öğretim teknolojisinin ve içeriklerinin değişiklikleri.

2012 yılından itibaren Dağıstan Devlet Üniversitesi 2012 -2016 yy. üniversitenin stratejik gelişimi programını gerçekleştirmektedir. Bu program  kasım ayın 2011 yılında uygulanmış ve 248 yüksek okul katılan Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı yarışmasını kazanmış.

Modern şartlarda Üniversite kendi görevini öğretim hizmetlerinin iç ve dış piyasada yüksek derecede rakip yetenekleri sağlamaktadır.
 
Dağıstan Devlet Üniversitesi modern eğitimi inovasyon,öğretim ve eğitimi  bağlayan prose olarak görmektedir.  Bir de, üniversite 80 yıllık tarihi süresinde oluşmuş sosyal ve kültür değer ve geleneklere dayanarak cemiyet içi kültür gelişmesine ilgisini çekmektedir. Topluluk karşısındaki yüksek sorumluluğunu bilincine vararak, üniversite, kültür değerlere dayanan, yüksek mesleki seviyeyi, aktif vatandaş vaziyeti birleştiren  nsan kişiliğinin uyum bir şekilde yetişmesine yardımcı olmaktadır.
 
Bu meseleleri gerçekleştirmesiyle beraber Dağıstan Devlet Üniversitesi Rusya ve dünya eğitim ve bilim merkezleriyle işbirliği kurmaktadır. Eğitim ve bilim alanında Rusya Bilim Akademisi Dağıstan Bilim Merkezi ile anlaşmalar imzalanmıştır.
 
Öğrenciler, spor, sanatsal yaratıcılık alanlarında da desteklenmektedir. Üniversite  ‘Moy Dagestan’ oyun topluluğu, ‘Narodnıy samodeyatelnıy kollektiv’  milli çalgılar orkestrası, KVN öğrenci takımı ile gurur duymaktadır. Üniversite mezunların arasında Olimpiyat şampiyonları, Olimpiat oyunları kazananlar, Avrupa ve Dünya şampiyonları vardır.

Dağıstan Devlet Üniversitesi geleceğe ümitle bakıyor ve Cumhuriyetin gereksinim ve taleplelerine, milli doğuşuna yönlenerek bilim ve kültür mekanında kendi yerini kavramaktadır.