درباره دانشگاه

دانشگاه دولتی داغستان در ماه اکتبر سال 1931 میلادی به عنوان دانشکده تربیت معلم تأسیس شده و در سال 1957 به دانشگاه دولتی تغییرنام کرد. در طول توسعه خود دانشگاه نقش به سزایی در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملل داغستان و همچنین پیدایش نخبگان در زمینه های مختلف علمی، فنی، تربیتی و فرهنگی ایفا کرده و به این ترتیب دانشگاه رسالت تاریخی خود در سرنوشت ملل داغستان و روسیه انجام داده است.

امروز دانشگاه دولتی داغستان یک مرکز بزرگ آموزشی، علمی و فرهنگی می باشد که در تمام سطوح پیشدانشگاهی، دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی در 59 رشته تخصصی علوم انسانی، پایه، اقتصادی، فنی و طبیعی متخصص آماده می نماید.

امروز دانشگاه مجموعه علمی آموزشی نوین و ساختاری که دارای 17 دانشکده، 7 شعبه، 103 گروه آموزشی، 2 موزه (تاریخی و بیولوژی)، کتابخانه بنیادین با دو میلیون و پانصد هزار جلد کتاب، ایستگاه بیولوژی و رصدخانه می باشد. همچنین دانشگاه دارای استراحتگاه در ساحل دریای خزر، مجموعه ورزشی و درمانگاه می باشد.

مجموعه علمی و نوآوری دانشگاه ساختار شاخه ای دارد و شامل:

4 مؤسسه علمی تحقیقاتی (مؤسسه علمی تحقیقاتی بیولوژی، مؤسسه علمی تحقیقاتی اقتصادی اجتماعی و مسایلی ملی فرهنگی ملتهای داغستان، مؤسسه علمی تحقیقاتی اکولوژی، مؤسسه علمی تحقیقاتی حقوق)؛

9 مرکز علمی آموزشی که 3 از اینها (مرکز علمی آموزشی فن آوری نوین، مرکز علمی آموزشی فیزیک و مرکز علمی آموزشی شیمی و فن آوری شیمی) در کنکور رتبه مراکز علمی آموزشی فدرال دریافت کردند؛

14 مرکز علمی و فن آوری از جمله مرکز فدرال طیفسنجی آنالیتیک، مرکز فن آوریهای نوین، مرکز اینترنت؛

14 لابراتواری علمی.

در دانشگاه چندتا مکتب علمی شکل گرفته است.

مکاتب علمی زیرساخت تربیت کارشناسان در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه می باشد. دانشگاه دولتی داغستان در 70 رشته علمی کارشناسی ارشد و در 18 رشته دکتری داوطلب می پذیرد. در دانشگاه 7 شورای دفاعیه ارشد و دکترا وجود دارد.

در دانشگاه دولتی داغستان نزدیک به 3000 نفر استاد و کارمند از جمله: یک آکادمیک آکادمی آموزش روسیه، 4 عضو وابسته آکادمی علوم روسیه، 11 عضو فرهنگستانهای تخصصی، 216 استاد، 618 استادیار، بیش از 100 نخبه علمی روسیه و داغستان و کارمندان افتخاری آموزش جمهوری داغستان و روسیه فدرال مشغول به کار می باشند. امروز در دانشگاه بیش از 20 هزار دانشجوی کارشناسی و قریب به 600 دانشجوی کارشناس ارشد و دکترا درس می خوانند.

دانشگاه معتبرترین دانشگاه منطقه قفقاز شمالی روسیه از نظر توسعه و استفاده از فن آوریهای مدرن در آموزش، علم و مدیریت تشکیلاتی می باشد. اولین بار در جمهوری داغستان در دانشگاه دولتی داغستان مرکز اینترنت افتتاح گردید و از انواع مختلف آموزش غیر حضوری استفاده می شود.

در حال حاضر توجه زیادی بر فعالیتهای نوآوری در دانشگاهها، تأسیس شرکتهای کوچک و استفاده در آن شرکتها از نوآوریهای نخبگان دانشگاه با هدف تولید محصولات علمی معطوف شده است.

از سال 2010 دانشگاه با برنده شدن در کنکوری در چارچوب دستور دولت جمهوری داغستان به شماره 219 مؤرخ 9 آوریل سال 2010 شروع به اجرای برنامه توسعه زیرساختهای نوین نموده است.

زیرساختهای نوین با هدف مدرنیزه و توسعه آموزش با توجه به چشم انداز و روند توسعه بلندمدت اقتصاد فدراسیون روسیه، اجرای اولویتهای سیاست دولت فدراسیون روسیه در زمینه آموزش، یکپارچه سازی سیستم آموزش فدراسیون روسیه با سطح آموزش بین المللی، تأمین بهتر نیازهای جامعه در امر آموزش تشکیل می گردد.

با اجرای برنامه توسعه زیرساختهای نوین دانشگاه در واقع مدل جدید زیرساختهای نوین دانشگاه به وجود می آید که حول ساختار کلاسیک شامل کرسیها و دانشکده ها یک کمربند نوآوریها شکل می دهد و این کمربند مجموعه علمی آموزشی، مراکز نوآوری و شرکتهای کوچک نوآوریها وابسته به دانشگاه می باشد. با این کار دانشگاه هدف سه گانه را پیگیری می کند: تشکیل زیرساختهای نوین، تغییر متن و فن آوریهای آموزش و تولید نوآوریها.

دانشگاه دولتی داغستان از سال 2012 برنامه توسعه استراتژی دانشگاه را برای سالهای 2012-2016 به اجرا گذاشته است. این برنامه برنده کنکور وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه در ماه نوامبر سال 2011 شده است که 248 دانشگاه زیرنظر وزارت آموزش و علوم روسیه در آن کنکور شرکت به عمل آوردند.

دانشگاه دولتی داغستان در حال حاضر رسالت خود را در تأمین رقابتپذیری خود در بازار داخلی و خارجی خدمات آموزشی می بیند. دانشگاه آموزش معاصر را به عنوان روند متشکل از آموزش، پرورش، تربیت، مطالعه و نوآوری ارزیابی می کند. همزمان دانشگاه هدف گسترش فرهنگ خاص خود با تکیه بر ارزشهای فرهنگی اجتماعی تاریخ هشتادسالگی دانشگاه پیگیری می کند.

در راستای اجرای این اهداف دانشگاه همکاریهای مؤثر با مراکز پیشرفت علمی آموزشی روسیه و جهان دارد از جمله با انستیتوهای مرکز علوم داغستان وابسته به فرهنگستان علوم روسیه که چندتا سند همکاری علمی آموزشی با آنها تا امروز منعقد شده است.

حمایت و کمک به توسعه خلاقیت و ورزش از مؤلفه های تربیت انساندوستانه و توسعه معنویت جوانان می باشد. هنرمندان دانشگاه داغستان در خارج از کشور شهرت زیادی دارند. گروه هنری "داغستان من" و ارکستر سازهای ملی عنوان افتخاری "نارودنی سامودیاتلنیی کولکتیف" را به خود اختصاص داده اند. دانشگاه به تیم که وه ان خود به نام "ماخاچکالینسکی برادیاگی" افتخار می کند. بین فارغ التحصیلان دانشگاه قهرمانان المپیک، برنده های بازیهای المپیک و قهرمانان ورزشی جهان و اروپا می باشند.

دانشگاه پر از برنامه ها و امیدها برای آنده می باشد و جایگاه خود را در زمینه آموزش، علم و فرهنگ در روسیه با تکیه بر نیازهای جمهوری و اهداف پیشرفت ملی آن مورد ارزیابی قرار می دهد.